قابل توجه اساتیدگرامی، دانشجویان عزیز و همکاران گرامی

لطفا جهت انجام امور انتخاب واحد، ثبت نمرات، رزو غذا و...

با آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایید.

انتخاب واحد از بیرون دانشگاه

 

از داخل دانشگاه

 

صفحه اصلی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه